Verbeteringen van de fouten in de publicatie van de duurzaamheidsstandaarden (European sustainability reporting standards - ESRS)

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie van 31 juli 2023 tot aanvulling van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft standaarden voor duurzaamheidsrapportage (Publicatieblad van de Europese Unie L, 2023/2772, 22 december 2023)

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.