Technisch reglement over de bijscholing en erkenning van arbeidsartsen

Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 februari 2021 tot vaststelling van de criteria voor permanente vormingsactiviteiten alsook de modaliteiten voor het opstellen van het activiteitenverslag, noodzakelijk voor de verlenging of de hernieuwing van de erkenning van arbeidsartsen bedoeld in artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.