Nieuw samenwerkingsakkoord dat dit van 14 juli 2021 wijzigt om te voorzien in juridische continuïteit (na afkondiging van de epidemische noodsituatie via de pandemiewet)

Samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.