Enkele wijzigingen van de geharmoniseerde normen voor drukapparatuur

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1844 van de Commissie van 28 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft geharmoniseerde normen voor metalen industriële leidingsystemen, draagbare brandblustoestellen, niet-destructief onderzoek, pijpfittings, industriële afsluiters, ketels met pijpen, GVK-tanks en -vaten, compensatoren en afsluiters voor koelsystemen en warmtepompen 

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.