Bepaling van een emissievrij voertuig in het technisch reglement voor auto's (KB van 15 maart 1968) : verhoging van de toegelaten massa voor de emissievrije technologie in zware bedrijfsvoertuigen

Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.