2-jaarlijkse update van ADR en ADN reglementering : aankondiging van 5 wijzigingen

Besluit (EU) 2022/1663 van de Raad van 26 september 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt over de wijzigingen van de bijlagen bij de Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en van de bijlagen bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.