Veiligheidsverificaties - bedrijgingsanalyse -

"Met de wet van 23 februari 2018 betreffende de ‘veiligheidsverificaties’ is een uniforme procedure en methodologie geïntroduceerd om na te gaan in welke functies of voor welke toegangen een veiligheidsscreening noodzakelijk is, zowel in openbare als private risicovolle sectoren. Bedoeling is om door middel van een risico-, een impact- en een dreigingsanalyse de gevoelige functies of toegangen in bepaalde ‘risicovolle’ sectoren te identificeren. Daarbij werden ook de Seveso-bedrijven (lage en hoge drempelinrichtingen) en –installaties als risicovolle sector aangeduid. Zeer recent heeft FOD WASO, afdeling toezicht chemische risico’s een richtlijn opgemaakt voor het analyseren van Seveso-risico’s in dit kader. Ze vraagt aan de Seveso-bedrijven om deze analyse uiterlijk tegen 30 juni 2020 aan hen over te maken."

Mijn vraag is: liep dat? Bedrijven die dat niet deden, zijn die nu 'niet compliant?
1 keer beantwoord
dirk1609143406

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.