Kan directie/schoolbestuur eisen om piercings en tattoos af te dekken?

In het schoolreglement staat dat leerlingen geen piercings of tattoos mogen hebben. Geldt dit dan meteen ook voor personeelsleden?
Het arbeidsreglement vermeldt hierover specifiek niets. De directie beweert dat door het ondertekenen van het arbeidsreglement personeelsleden zich ook aan het schoolreglement dienen te houden en daarom zelf ook geen zichtbare piercings of tattoos mogen hebben. Sommige personeelsleden voelen zich geviseerd. Bijkomend: het gaat hier niet over arbeidsplaatsen waarbij veiligheid of hygiëne een bepalende factor kan zijn, bv. de leerkracht wiskunde.
Kunnen jullie wat helpen kaderen?
Alvast bedankt!
1 keer beantwoord
michiel.schrey

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.