Webinar Safety Secured? De nieuwe hefbomen voor veiligheid en welzijn op de werkvloer

377 preventieadviseurs namen op de Internationale Dag van de Veiligheid massaal deel aan het webinar 'Safety Secured?'. Lees hier de hoofdpunten, herbekijk de webinar en download de gratis whitepaper.

Het webinar Safety Secured? kon op zoveel belangstelling van de preventiewereld rekenen omdat onderzoeker Karolien van Nunen (Universiteit Antwerpen en TU Delft) er officieel haar tweejaarlijks onderzoek naar de trends in veiligheid en welzijn op het werk voorstelde. Het onderzoek levert bijzonder interessante inzichten en benchmarks op voor preventieadviseurs én het management.

Tijdens het webinar besprak Karolien van Nunen de resultaten van een enquête onder 1169 preventieadviseurs uit België en Nederland. De vragen gingen over hoe zij hun rol in de voorbije twee jaar zagen evolueren. Karolien heeft uit de antwoorden 5 hefbomen gedistilleerd: 5 aandachtspunten waarin preventieadviseurs zich herkennen. Dat bleek heel duidelijk uit de reacties van de deelnemers.

Hefboom 1. Verbeteren van de veiligheids- en welzijnscultuur

Hefboom 2. Faciliteren van de nodige kennis en vaardigheden

Hefboom 3. Vermindering van administratieve belasting, minder complexe wet- en regelgeving met eenvoudigere toepasbaarheid

Hefboom 4. Meer financiële middelen om de impact van COVID-19 op het veiligheids- en welzijnsbeleid in goede banen te leiden

Hefboom 5. Corona als springplank naar meer resilience bij deskundigen en organisaties

Expertduiding bij de resultaten van het onderzoek
Tijdens het webinar gaven experten in verschillende domeinen hun visie op de trends die uit het onderzoek naar voor kwamen. In een paneldiscussie onder leiding van Tom Van Thienen (voorzitter Prebes) wisselden Raf D’haen (Aquafin), Anouk Lagae (Accent Jobs), Edelhart Kempeneers (Attentia), Kees Roelofs (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde), Kris De Meester (VBO) en Elke Van Hoof (Huis van Veerkracht) onder meer van gedachten over de impact die de coronacrisis op het dagelijks werk en de verantwoordelijkheid van de preventiediensten heeft. Uit de reacties bleek ook dat de brede rol van de preventieadviseur als coach, adviseur en uitvoerder veel vragen opriep bij de deelnemers aan het webinar. Waar sommigen de technische kennis te veel nadruk vonden krijgen, dachten anderen juist dat de coachende rol eerder voor het management bedoeld is.

Ook de kloof tussen ‘wat zou moeten’ en ‘wat is’ is groot. De reactie van deze deelnemer spreekt boekdelen:

"Hoe pak je al die coachingtechnieken aan in de zorgsector waar de zwaarte van de job momenteel exuberant hoog is en veel medewerkers en artsen totaal uitgeblust zijn?"

Nog een topic dat sterk leeft en ter sprake kwam, is de menselijke kant van veiligheid. Op welke manier kan je als veiligheidskundige aantonen dat die investering uiteindelijk rendeert? Want dat de ROI steeds vaker op de (management)agenda staat, is een feit. Het onderzoek leverde dus genoeg stof tot discussie op. De feedback van de honderden deelnemers aan het webinar was alvast heel positief.

"Zeer nuttig en goed georganiseerd webinar, mijn welgemeende dank daarvoor!"
"Bedankt, het was interessant and geeft food for thought"
"Zeer leerrijk en inspirerende webinar! Tot de volgende keer!"

Bron: Webinar Safety Secured? op basis van het onderzoek van Karolien van Nunen (Universiteit Antwerpen en TU Delft) en in samenwerking met Vandeputte en INNI

69 keer bekeken

Wil je de video bekijken?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.