Asbest, stof tot nadenken!

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseerden op vrijdag 29 september 2023 een studienamiddag met als thema 'Asbest, stof tot nadenken!'

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Met een ambitieus actieplan asbestafbouw zet de Vlaamse regering in op de inventarisatie van asbestmaterialen in onze gebouwen, maar ook op versnelde verwijdering van risicovolle asbestmaterialen. Iedereen heeft de plicht om zijn asbestmaterialen goed te beheren zodat ze geen risico vormen voor mens en omgeving. Daarnaast zijn bepaalde handelingen met of op asbest expliciet verboden. Het doel is niet ‘asbestvrij’ maar wel ‘asbestveilig’, een weloverwogen keuze, die intussen tot inspiratie dient voor andere Europese landen. Evy Trogh van team Asbestafbouw bij OVAM ging hier dieper op in.

Yves De Groeve, arbeidsinspecteur bij FOD WASO TWW, gafeen overzicht van de voornaamste wijzingen in titel VI.3 van de codex betreffende de welzijnsreglementering over asbest. Dit houdt zowel een aantal vernieuwde of aangepaste verplichtingen in voor opdrachtgevers, werkgevers, aannemers en erkende asbestverwijderaars en is dus voor iedereen van belang. Daarnaast zullen een aantal belangrijke preventiemaatregelen getoetst worden aan vaststellingen in de praktijk.

Afsluiten deden we met een praktijkvoorbeeld toegelicht door An Warrens, zaakvoerder bij KDS Consult. Zij toont aan hoe bouwbedrijf KDS elke dag omgaat met asbestverwijdering en de complexe regelgeving, risico’s, personeelstraining en de juiste veiligheidsmaatregelen.

Bron: Prebes, 29/9/2023

58 keer bekeken

Wil je de video bekijken?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.