Veiligheid van arbeidsmiddelen / machines

De EU-richtlijn “Gebruik van arbeidsmiddelen” 2009/104/EG (89/655/EEG en wijzigingen) en haar omzetting in Belgische reglementering: Boekdeel IV “Arbeidsmiddelen” van de “Codex over het Welzijn op het Werk” bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4-aug-1996 en alle daaropvolgende wijzigingen, met uitzondering van het KB van 25-jan-2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De band van het KB Arbeidsmiddelen met de CE-markering De Wetgeving betreffende machineveiligheid, gezien door de gebruiker in de werksituatie. (Vinçotte, 2019)

Laatst gewijzigd

19/05/2020
283 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.