Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”

Deze richtlijn heeft tot doel de bepalingen in de afdeling verluchting van Titel 1 basiseisen betreffende de arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk omgezet kunnen worden.
Het uiteindelijke doel is te komen tot een betere bescherming van de gezondheid van werknemers door een goede luchtkwaliteit in de werklokalen te bewerkstelligen.

Bron: FOD WASO, mei 2019

97 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.