Nieuwe versie van de generieke gids (versie 6)

Vooraan in deze nieuwe versie van de gids benadrukken de sociale partners dat het belangrijk is om de nodige maatregelen te BLIJVEN nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden op het werk en bij werkgerelateerde verplaatsingen, onder meer gelet op het circuleren van nog besmettelijkere virusvarianten. Ze onderstrepen ook het belang van het zich laten vaccineren.

Deze versie van de gids wijzigt de paragraaf betreffende het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (zie pag. 23).

Bron: FOD WASO, september 2021

Laatst gewijzigd

1/10/2021
387 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.