Brochure veiligheid van arbeidsmiddelen

De EU-richtlijn “Gebruik van arbeidsmiddelen” 2009/104/EG (89/655/EEG en wijzigingen) en haar omzetting in Belgische reglementering: Boekdeel IV “Arbeidsmiddelen” van de “Codex over het Welzijn op het Werk” bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4-aug-1996 en alle daaropvolgende wijzigingen, met uitzondering van het KB van 25-jan-2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. (Vinçotte, 2019)

Laatst gewijzigd

20/05/2020
415 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.