FOD WASO

Actief sinds

Biografie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat in zijn huidige vorm sedert 1 januari 2003. Het koninklijk besluit van 3 februari 2002 (gewijzigd op 29 mei 2018) tot oprichting van de FOD omschrijft zijn taken en opdrachten als volgt:

  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid; 
  • Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen; 
  • Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid; 
  • De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid; 
  • De uitdieping van het sociale Europa;
  • Deelnemen aan het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

Artikels

Titel Type Thema Gewijzigd op
Met dit mobiliteitsalfabet als opvolger van het energie-alfabet wil de redactieraad op een ludieke en educatieve manier een overzicht geven van informatie en weetjes die bruikbaar zijn voor een…
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid 27-02-2024
Vragen en antwoorden over de interpretatie van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen (FOD, 2006).
Basisbegrippen en actoren 20-05-2020
Checklist preventiemaatregelen COVID-19 (FOD WASO, 2020).
Arbeidshygiëne, Biologische agentia 20-05-2020
Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen. Voor elk van deze aspecten stelt de…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen 20-05-2020
Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen. Voor elk van deze aspecten stelt de…
Arbeidsplaatsen 20-05-2020
Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen. Voor elk van deze aspecten stelt de…
Arbeidsplaatsen 20-05-2020
Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen. Voor elk van deze aspecten stelt de…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen 20-05-2020
Er worden vijf aspecten van arbeidsplaatsen geregeld: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur en de sociale voorzieningen. Voor elk van deze aspecten stelt de…
Arbeidsplaatsen 20-05-2020