Artikels

Alle artikels omtrent welzijn op het werk

Er zijn 43 resultaten
Titel Thema Gewijzigd op Oplopend sorteren
Basis
Op zoek naar informatie voor vertrouwenspersonen? Hier zit je goed!
Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Vertrouwenspersoon 05-09-2023
Basis
Overzicht met de meest gebruikte documenten van het Prebes Kenniscentrum
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Risicobeheer 05-09-2023
Basis
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 31-03-2022
Basis
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Wat doet een preventieadviseur psychosociale aspecten?
Wat is een vertrouwelijke melding?
Bestaan er uitzonderingen op het beroepsgeheim van…
Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW), Vertrouwenspersoon 19-10-2021
Basis
Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW), Stress en burn-out, Vertrouwenspersoon 19-10-2021
Basis
Twee wetsbepalingen. Meer hebben het Strafwetboek en de Welzijnswet niet nodig om het beroepsgeheim van de PAPS te regelen. Toch is dit minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt,…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 17-03-2021
Basis
Het beroepsgeheim van de PAPS dient het openbaar belang. Dit betekent dat het een cruciaal element vormt voor onze maatschappelijke ordening. Elke vraag hierover moet beantwoord worden vanuit…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten 17-03-2021
Basis
Zonder structurele hervormingen inzake werkgelegenheid en werking van de arbeidsmarkt zullen we met zijn allen armer worden, stelt FOD WASO. Wat zijn de belangrijkste items met betrekking tot…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 12-02-2021
Basis
Wat is een interne dienst? Wat is een externe dienst? Welke soorten preventieadviseurs zijn er?
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 08-02-2021
Basis
Wat moet je doen bij de opmaak van het jaarverslag?
Wat heb je nodig om het correct te kunnen maken?
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 14-01-2021
Basis
Enkele basisbegrippen voor de preventieadviseur
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 05-01-2021
Basis
Hierbij enkele handvaten die je als beginnende preventieadviseur goed zal kunnen gebruiken.
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) 16-10-2020
Basis
Het periodieke bedrijfsbezoek is een wezenlijk onderdeel van het welzijnsbeleid. Door wie gebeurt zo’n rondgang van de arbeidsplaatsen en hoe vaak?​
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 08-09-2020
Basis
Wat is ergonomie? Definitie, domeinen en toelichting. Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks…
Ergonomie 27-08-2020
Basis
Het principe van toolboxmeetings bestaat erin dat ze gehouden worden nabij of op de werkplek zelf in overleg met de rechtstreeks betrokken medewerkers. Door middel van een korte tekst of…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 27-05-2020
Basis
In het jaaractieplan (JAP) leggen bedrijven hun preventieve acties vast. Het globaal preventieplan (GPP) bevat de grote lijnen van het preventiebeleid voor een termijn van 5 jaar. In het kader…
Basisbegrippen en actoren, Risicobeheer 27-05-2020
Basis
Risicoanalyse (Risk assessment) is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. Risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd door het bepalen van…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Risicoanalyse 26-05-2020
Basis
De werkgever organiseert het onthaal en de begeleiding van de nieuw aangeworven werknemers. De inlichtingen worden schriftelijk verstrekt. Het gebruik van een onthaalbrochure kan hiervoor een…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 19-05-2020
Basis
Welke soorten vergunningen zijn er?
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 19-05-2020
Basis
EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Het draagt bij aan het strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 19-05-2020
Basis
Een zorgsysteem heeft als doel het beheersen van de bedrijfsprocessen en zo de prestaties continu te verbeteren. Een zorgsysteem kan zich richten op één specifiek aspect zoals milieu, veiligheid…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 19-05-2020
Basis
Welke vorming en bijscholing is verplicht of aanbevolen voor de preventieadviseur niveau 1, 2 of 3?
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 19-05-2020
Basis
De algemene opdracht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) is het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 27-04-2020
Basis
Wat is veiligheid eigenlijk? Een definitie.
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Algemeen arbeidsveiligheid 23-04-2020
Basis
Een vakbond (ook wel: werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat) is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers en andere leden.
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 23-04-2020

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!