Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

Een nieuw KB wijzigt het KB van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert.
Bron: News.belgium, Fedris, Soconsult, oktober 2021

Laatst gewijzigd

8/11/2021

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.