Wet als juridisch begrip

Een wet in formele zin is een gezamenlijk besluit, genomen volgens de procedure van art. 81 van de Grondwet door de regering en de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer). De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers (art. 42 Grondwet). De wetgever van de wetten in formele zin (Koning, Ministers en Staten-Generaal samen dus) wordt de formele wetgever genoemd. Een wet in materiële zin is een besluit van een daartoe bevoegd orgaan dat een algemeen verbindend voorschrift inhoudt. Wetten in formele zin zijn vaak tevens wetten in materiële zin.

Laatst gewijzigd

1/04/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.