Veiligheidswet

De Veiligheidswet is de belangrijkste basiswet waarop het Belgische Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of kortweg ARAB was gebaseerd. Deze wet, die invoege trad op 10 juni 1952, bevatte enerzijds de reglementeringen inzake gezondheid en de veiligheid van de werknemers en anderzijds de reglementeringen inzake de hygiënische gesteldheid van het werk en de werkplaatsen. In 1996 werd de Veiligheidswet dan ook vervangen door de Welzijnswet.

Laatst gewijzigd

1/04/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.