Risico inventarisatie en evaluatie (RIE, RI&E)

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE of RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

Laatst gewijzigd

19/10/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.